Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

Sunday, 21 January 1900 00:00

O nás

Materský klub

RC MODELY

3D modelovanie

ujovko - RC PORTAL

Pre moju prax používam skrátenú verziu jedného z dokumentov:

 

Krídelká

vodorovný let proti vetru

-  pustiť krídelká, sledovať, na ktorú stranu sa nakláňa, zatiaľ netrimovať

vodorovný let proti vetru na chrbte

-  pustiť krídelká, sledovať, na ktorú stranu sa nakláňa

o  ak sa nakláňa na rovnakú stranu, vytrimovať krídelká

o  Ak sa nakláňa na opačnú stranu, krivá smerovka alebo zlé vyosenie motora - dočasne vyrovnať trimom smerovky

 

Výškovka

vodorovný let

-  po uvolnení výškovky musí model klesať cca 3-5m/50m, prípadne aj menej, ale nesmie stúpať

vodorovný let na chrbte

-  model by mal klesať rovnako ako pri vodorovnom lete

-  ak klesá nerovnako, zatiaľ netrimovať výškovku (v kapitole zvislé stúpavé lety sa odvoláva na vytrimovanú výškovku => zrejme vytrimovať výškovku tak, aby bolo klesanie rovnaké)

-  Tu by som možno použil procedúru posúvania ťažiska podľa kapitoly Zvislé stúpavé lety

 

Výškovka + vodorovný stabilizátor

Nechať padať model zvislo dole bez motora, náklon letu ukazuje na sklon výškovky, alebo na sklon vodorovného stabilizátora, výškovka by mala byť v rovine so stabilizátorom.

 

Vyváženie krídel

Zavesiť model na silon za os motora a výškovku – vyvážiť krídla

Kontrola za letu

z vodorovného letu prudko pritiahnuť na ¼ premet do zvislého stúpania

-  ak letí model zvislo hore, je vyváženie OK

-  ak sa nakláňa na stranu

o  z vodorovného letu na chrbte prudko odtlačiť výškovku na ¼ premet do zvislého stúpania

x  ak sa nakláňa na opačnú stranu, vyvážiť krídla

x  ak sa nakláňa na rovnakú stranu – trim krídelok

 

Zvislé stúpavé lety

z vodorovného letu proti vetru ¼ premet do letu zvislo hore a uvoľníme výškovku

-  ak model stúpa zvislo - OK

-  ak sa model preklápa na chrbát/dopredu, trim výškovky pre vodor. let nevyhovuje pre stúpanie

o  je potrebné opakovať nastavenie výškovky pre vodorovný let s tým, že upravujeme polohu ťažiska, prípadne sklon motora

x  Ak sa model preklápa na chrbát (zrejme je výškovka natiahnutá, aby sa vyrovnal model ťažký na hlavu), posunúť ťažisko dozadu, nastaviť výškovku vo vodorovnom lete a opäť kontrolovať pre zvislý let

x  Ak sa model preklápa dopredu – je asi ťažký na chvost, posunúť ťažisko dopredu.....

(vyosenie motora pre akrobaty je vo zvislej rovine = 0° a do vyosenia motora treba zasiahnuť, len ak sa nedarí dosiahnuť vyrovnaný vodorovný a zvislý let zásahom do ťažiska a polohy výškovky. Napr. ak padá model na chrbte viac ako v normálnej polohe, treba potlačiť motor)

 

Nožový let

Po dobrom nastavení výškovky by mal letieť stabilne.

Ak nie, je potrebné opäť opakovať nastavenie výškovky pre vodorovný a zvislý let.

MODELY

Naše modely

Zalietavanie

Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

O nás

Materský klub

3D modelovanie

Na weboch nájdete mnoho článkov o zalietavaní, mne sa zapáčili najmä tieto:

http://www.modelar.estranky.cz/clanky/zaletavani-modelu.html

http://www.chvatalmodel.webzdarma.cz/zaltn.htm