Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

Sunday, 21 January 1900 00:00

O nás

Materský klub

RC MODELY

TECHNIKA

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

O nás

Materský klub

Spotreba serva

Na úvod pripomínam, že sa hráme s malými modelmi. Používame servá do 2,5kg ťahu s hmotnosťou do 15-20g vlastnej hmotnosti serva.

Prešiel som pár webov, aby som zvolil správny BEC. Pre naše miery som si pamätal: analógové servo 100 mA, digitálne 200 mA. Ale potom som narazil na názory z rôznych zdrojov, že servo berie aj 1A.

Neveľmi sa mi chcelo tomu veriť, veď napríklad v Radiáne Pro mám od výrobcu regulátor s BECom 750 mA. Je to síce pomalý vetroň, ale servá nie sú najmenšie a je ich 5 ks.

Nakoniec som spotrebu meral doma na záťaž rukou Metec-om, ale neskôr som kúpil prístroj na meranie prúdov pre odber z baterky a aj pre servá.

 

Merané na stole, záťaž ručne

Spotreba bežného 9g serva:    naprázdno do 30 mA, zaťažené cca 100 mA

 

Meranie v lietadle stacionárne, vo vetre 5-7 m/s, počet serv HXT900 4ks:

Držal som lietadlo v ruke a máchal som kniplami - max. celkový prúd neprekročil 300 mA (namerané 260-280mA).

Trim serva a jeho dôsledky

 

Trim/Trimovanie sa často považuje za univerzálny recept na odstránenie nepresností. V malom rozsahu to funguje, ale pri väčšej korekcii dochádza k citeľnej asymetrii dráhy ovládanej plochy.

 

Teoretické servo má výchylku +-60°.

Trimom sa neposúva celý rozsah pohybu serva, ale sa len posunie jeho nulová stredová poloha. Vysielač pripočíta nastavenú hodnotu a servo je v nule.

Ak trimom posuniete polohu ovládaného prvku o +5°, dôsledkom toho je, že servo  sa bude pohybovať v rozsahu 55° na jednu stranu a 65° na druhú. Tým bude pri plných výchylkách serva riadiaca plocha ovládaná nesymetricky.

Po zálete je potrebné vynulovať trim a mechanicky nastaviť polohu ovládanej plochy.

 

Nepriaznivý dôsledok bude mať aj veľké trimovanie krídelok na ich na výslednú polohu. Model má predpísaný profil krídla. Veľkým trimom ho môžeme významne ovplyvniť.

Napríklad, ak je ľavé krídelko v osi profilu (odchýlka 0°) a pravé je sklonené o 4°, model sa bude mierne nakláňať doľava. Pri zálete vyrovnáte polohu oboch krídelok voči sebe  trimom doprava. Dôsledkom je, že ľavé sa skloní o 2°dole a pravé sa zdvihne o 2° teda jeho poloha bude tiež 2° dole. Zmenilo sa pritom zakrivenie profilu na vyšší vztlak pre normálny let (model bude stúpať), a zhorší sa let na chrbte (model bude klesať).

Po zálete treba vynulovať trim a mechanicky prestaviť polohu krídelok. Alebo použite na zle nastavené krídelko subtrim.

SubTrim serva a jeho dôsledky

 

Situácia je podobná, celkový priebeh je rovnaký ako pri trime.

S jedným rozdielom. Pri posledných 20-30 jednotkách "R" sa posunie "L" krajná poloha o niekoľko stupňov. Teda, nielenže sa zmení stred s podobnými dôsledkami ako pri trime, ale sa zmenší celkový uhol serva. Pripomínam, že je to až v poslednej časti SubTrimu.

Účinky Trim a SubTrim sa spočítavajú.

 

Použité prístroje a poznámky

Pri meraní som použil Tx Hitec Aurora, prijímač Hitec Optima, servo Zebra ZS-M218. Delenie Trimu je na 50 dielov, delenie SubTrimu je na 100 dielov.

Trim=0, SubTrim=0
Trim=50, SubTrim=0
Trim=0, SubTrim=100
Trim=50, SubTrim=100
Trim=25, SubTrim=50

Servo a Gyro

 

Spojenie serva a gyra generuje problémy:

- vyskúšajte, či servo pripojené do gyra nespôsobuje náhodné impulzy. Mne sa stalo, že v gyre bola Corona Digital, na cyklike bežné analógy a servá sa občas zatriasli.

- nie všetky digitálne servá sú dosť rýchle na ovládanie Gyrom v móde digi a potom zhoria

- dbajte na tuhé kontakty, otrasmi sa uvoľňujú

 

Stredová poloha ovládačov/ Šírka impulzu

 

Nainštaloval som SW pre osciloskop, pripojil som signál a zem z prijímača na vstup pre mikrofón. Nebudem tu teoretizovať o presných hodnotách, nie je to meranie na osciloskope.

Postupne som menil kanály, čo vlastne znamenalo zmenu ovládacieho prvku - kniple J1 a J4 a ľavý otočný ovládač.

 

Teoretické hodnoty šírky signálu, s ktorými pracujem sú:

1000-1500-2000 mikrosek (min-stred-max).

 

Na rôznych kanáloch som nameral pre minimum hodnoty od 900 až 1100 us, pre max. cca 1900 až 2000.

Šírku impulzu pre stred môžete vidieť na obrázkoch. Treba ešte poznamenať, že počas merania hodnoty skáču cca 15 us na každú stranu.

Záver:

  - extra presnosť sa neposkytuje, ale funguje to

  - po odmeraní stredu ho môžete následne skorigovať subtrimom

 

Na meranie som použil:   PC + SoundcardScope, Aurora9 + Optima7

Left slider
Joy4
Joy 1