Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

Sunday, 21 January 1900 00:00

O nás

Materský klub

RC MODELY

Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

O nás

Materský klub

Heli 450

 

Pár kapitol bude určených pre začiatočníkov a pre tých, ktorí hľadajú detaily konštrukcie.

Budem sa zaoberať len vrtuľníkmi triedy 450, nebudem hodnotiť diely jednotlivých výrobcov.

Nebudeme sa zoberať teóriou letu, riadenia, procesom stabilizácie elektronickými jednotkami.

Budeme hovoriť o mechanických zostavách, konštrukcii niektorých dielov, vôľach, vibráciách a niektorých postupoch úprav a opráv.

Poznám z vlastnej skúsenosti Griffin, predávaný aj ako E-Razor, Rapier, Blade a niektoré ďalšie. Tieto majú dve polovice rámu a uloženie hlavného hriadeľa v troch ložiskách v plastových puzdrách rámu.

Posledné roky lietam s konštrukciou typu T-Rex, HK, Tarot a pod. Rám majú zložený zo zameniteľných bočníc.

Treba objektívne povedať, že SAB-Goblin je iná liga, používa premyslené konštrukcie. Toto nemám.

 

Základný text som napísal v decembri 2018. Pretože text pribežne dopĺňam a niekedy aj upravujem, tieto časti budú označené ako "nové". Označenie ponechám cca 6 týždňov.

 

 

 

POHON  - motor, batéria, prevody

 

Základné údaje:

 motor - kV                                                 otáčky na Volt

 pastorok                                                    priemer diery a počet zubov, prípadne modul

 hlavné prevodové koleso                             počet zubov, sklon zubov

 hlavné prevodové koleso na zadný rotor       počet zubov

 napätie pohonného akumulátora                  počet článkov = napätie: 3S = 11V, 4S = 14V

 

Optimálne/bežné otáčky hlavného rotora sa volia obvykle v rozsahu 2800-3000 ot/min., max cca 3200 ot/min. Odporúčam pre maketu nižšie, pre 3D trochu viac.

 

Pre kľudné maketové lietanie postačuje nižší výkon ako pre divé 3D figúry. Naozaj minimálna požiadavka na výkon motora je cca 350W, pre bežné lietanie odporúčam okolo 500-550W, a pre 3D by to malo byť aspoň 800W a viac.

Pri slabom motore dochádza pri prudšom zaťažení kolektívom alebo cyklikou k poklesu otáčok, čo sa prejaví nedostatočným ťahom a prípadne aj zákmitom, alebo až otočením chvosta.

 

Vysoké prúdové zaťaženie akumulátorov skracuje ich životnosť.

Obvykle sa používajú napájacie akumulátory 3S/2200mAh, 4S/1800-2000mAh a 6S/1400-1800mAh.

 

Pre prenos výkonu z motora na hlavný hriadeľ sa používajú ozubené prevody s priamymi alebo šikmými zubami. Šikmé ozubenie plynulejšie prenáša výkon a dokáže preniesť vyšší výkon.

Hlavné koleso s priamymi zubami má 150 zubov, so šikmými 121. Sú zameniteľné čo sa týka rozmerov ale s podmienkou výmeny pastorka na motore, ktorý musí mať vhodný tvar ozubenia.

Pastorky s priamymi zubami sa vyrábajú s počtom zubov od 10, so šikmými od 11. Edit: Na gogo-rc.com som našiel aj pastorky s 9 zubami pre oba typy ozubenia, aj keď len pre priemer hriadeľa 3,17mm.

Priemer diery pastorka a priemer upínacej časti hriadeľa motora musíte mať rovnaký. Znie to ako samozrejmosť, ale pastorky aj hriadele sa vyrábajú s priemermi 3,17mm a 3,5mm, takže dajte na to pri nákupe pozor.

 

Vôľa v ozubení medzi pastorkom a hlavným ozubeným kolesom sa nastavuje posúvaním motora na držiaku, treba uvoľniť dve skrutky motora. Pripravte si pásik papiera široký 4-5 mm s dĺžkou 5-6 cm. Vsuňte ho medzi pastorok a koleso a otočne rukou prevod. Papier sa musí poskladať na ostro s hranami, ale nesmie sa pretrhnúť.

 

Pre voľbu/kontrolu motora vychádzame z požadovaných otáčok hlavného rotora napr. 3000 ot/min.:

otáčky motora na volt × napätie pohonného akku × (počet zubov pastorka / počet zubov kolesa) = 3000

kV × V × z1 / z2 = 3000

napr. 3600 × 11 × 12 / 150 = 3168 ot/min., čo je trochu veľa, a s pastorkom 11 z to bude 2740

alebo pre iný motor 3400 × 11 × 12 / 150 = 2992

Motor s kV 3600 sa nehodí pre napájanie 4S, pretože: 3600 × 14 × 10 / 150 = 3360 ot/min.

Príklady sú pre hlavné koleso s priamymi zubami - 150 zubov. Koleso so šikmými zubami má 121 zubov, prevodový pomer na pohone je výrazne iný. Pre 12z pastorok je to: 12/150=1/12,5; 12/121=1/10,08. Ak sa niekomu zdá rozdiel malý, nepodstatný, nech si prepočíta výsledné otáčky rotora pre rovnaké kV a V.

 

Zhrnutie:

Pre vyššie nároky na akrobaciu a 3D je potrebný vyšší výkon motora. Aby sme nepreťažovali akumulátor, volíme vyššie napájacie napätie a teda motor s nižším kV.

Pre maketové lietanie postačí nižší výkon motora, môžeme použiť napr. 4S

Jemné lietanie je možné aj so silným motorom, ale 3D s 350W motorom nezalietate.

 

Pozn.: Vždy, keď budete mať prístupný motor, pokúste sa pootáčať motorom a zistiť, či nie sú poškodené ložiská. Motor má obvykle hore jedno väčšie  ložisko a dole dve menšie za pri sebe. Horné ložisko je namáhané predovšetkým radiálne. Je ťažké rozoznať prvé príznaky poškodenia, keďže rotor poskakuje medzi magnetmi. Ak má ložisko (pastorok) radiálnu vôľu, je najvyšší čas na opravu.

 

Hlavný/Nosný rotor

 

Centrom je hlavný hriadeľ. Je uložený v dvoch ložiskách, ktorých domčeky sú priskrutkované na rám helikoptéry.

Jednotlivé skupiny riadenia nábehu listov sú pospájané pomocou pák cez guľové čapy.

 

Na hlavnom hriadeli sú jednotlivé skupiny:

 

Pohon - hlavné prevodové koleso s voľnobežnou spojkou, koleso pohonu zadného rotora.

Zostava voľnobežky je tvorená rúrkou, vlastnou spojkou a puzdrom. Voľnobežka prenáša výkon z kolesa na hriadeľ iba v jednom smere rotácie. Záber od motora teda prenesie na hriadeľ a na listy, ale ak vypnete motor, rotor sa môže voľne otáčať zotrvačnosťou.

 

Horné a dolné ložisko držia hriadeľ na mieste. Výškovo je poloha hriadeľa určená dvoma dielmi - dole sa zospodu na ložisko oprie trubka voľnobežky a hore treba dotiahnuť krúžok tak, aby sa hriadeľ vertikálne nepohyboval. Krúžok sa inštaluje užšou časťou dole, má sa opierať o vnútorný krúžok ložiska. 

Doska cykliky (swash plate) je riadiacim prvkom náklonu listov.

V strednej polohe sú listy vodorovné a nevyvodzujú vztlak.

Pákou plynu sa v našich vrtuľníkoch ovláda kolektívne riadenie = kolektív, t.j. všetky servá idú hore/dole, zvyšuje sa uhol nábehu listov rovnako po celom obvode rotácie.

Cyklickým riadením sa mení uhol nábehu listov tak, aby sa dosiahol náklon na niektorú stranu.

 

Spodný diel je "pevný", polohu proti rotácii zabezpečuje zvislý rámček so štrbinou namontovaný na ráme. Vo vnútri je ložisko, skrutka s otvorom, plastové podložky pre guľu a guľa s dierou pre hriadeľ. Horný diel je pripojený na hlavu rotora. Táto je pevne spojená s hriadeľom. Teda horný diel sa otáča spolu s hriadeľom. Konštrukčné diely sú z akejsi zliatiny hliníka, preto opatrne pri demontáži.

 

 

 

Typy rotorovej hlavy

 

Vrtuľník potrebuje pre stabilný let komplikované ovládanie. V RC modeloch sa spočiatku používali pre stabilizáciu pádlové hlavy, označované aj ako FB (head). Horizontálnu stabilizáciu  zabezpečuje mechanická sústava ramien a pák a s pomocou pádiel na priečnej tyči v riadení stroja. Tzv. gyro v takomto prípade stabilizuje vrtuľník len okolo zvislej osi.

 

FBL (FlyBarLess), t.j. bezpádlová hlava nemá pádla, mechanika je zjednodušená a o stabilizáciu aj okolo pozdĺžnej aj priečnej osi (a samozrejme aj okolo zvislej osi) sa stará tzv. FBL riadiaca jednotka.

 

DFC hlava je v podstate zjednodušením mechaniky FBL hlavy.

 

 

Rotorová hlava - zostava gripy - priečny hriadeľ

 

Každá rotorová hlava má kompex pre uchytenie listov.

Je to "T" kus v strede, napojený na hlavný hriadeľ. Úchyty listov - gripy sú do centrálneho dielu pripojené pomocou priečneho hriadeľa (feathering shaft) s ložiskami a príslušenstvom.

Skrutky priečneho hriadeľa musia byť dotiahnuté naplno a poistené lepidlom na závity. Úchyty listov sa musia otáčať hladko, bez drhnutia. Inak guličky niektorého ložiska tlačia na ložiskový krúžok.

Vôle v tejto zostave sú neprípustné. Gripy sa nesmú hýbať v žiadnom smere. Musia byť vystredené podľa osi hlavného hriadeľa. Nesmiete pridávať nesúmerne podložky na vymedzenie vôle. Výsledkom týchto nepresností je to, že neutrálne body listov obiehajú po rôznych dráhach a tým sú zdrojom vibrácií.

 

Ak máte podozrenie na to, že priečny hriadeľ nie je rovný, odmontujte aspoň jeden list. Imbusom otáčajte skrutkou na konci hriadeľa. Tým sa otáča celý priečny hriadeľ. Ak voľný koniec niektorého z gripov obieha po kružnici, je hriadeľ krivý.

 

Tlmiace gumy sa umiestňujú do "T" dielu hlavy. K dispozícii sú gumy s rôznou tvrdosťou, ich výber závisí od typu listov a prevažujúceho spôsobu lietania.

 

 

 

Zadný rotor

 

 

Rám

 

Používal som dva typy konštrukcie rámov.

 

Jeden nazvime klasický - úzky, na oboch stranách po jednej bočnici, dole pod motorom väčšinou kruhový prvok. Sú dosť úzke po celej výške, komplikovane sa do neho montujú predné servá.

 

Druhý je tzv. V2 - každá strana sa skladá z dvoch bočníc, konštrukcia je trochu komplikovanejšia, ale výsledkom je širší rám v dolnej časti. Bez problémov sa medzi bočnice dole zmestí celá elektronika. Má odlišné tvary mechanických dielov pre uloženie motora, ložísk a pod.

Jeho nevýhodou je, že novšie servá s hliníkovým puzdrom sa dajú zamontovať len rozobraté. Alternatívou je upraviť rám, alebo vývod káblika serva. Otvor v ráme je taký tesný, že káblik prekáža.

 

Po vybratí skrutky dole a odpojení tiahel od serv sa dá kompletná zostava vytiahnuť z ložísk.

 

Všimnite si, prosím, že mám veľké a malé ozubené kolesá pohonu zadného rotora nastavené proti sebe. Na všetkých kitoch sa kolesá prekrývali tak na polovicu.

Upravil som to skracovaním rúrky voľnobežky, v jednom prípade som dával malú podložku.

Čierna doska cykliky na obrázku pochádza z nejakého nášho prvého Hobbyking vrtuľníka. Po úprave nemá vôľu, z hľadiska mechaniky nemá chybu. Má však menšiu kružnicu čapov, t.j. má menšie rameno na ovládanie gripov.

 

Ložiská kontrolujem v domčekoch tak, že zasuniem hriadeľ do ložiska, mierne tlačím kolmo na hriadeľ a otáčam ním. Ak ložisko "rapká", mením ho. Miera rapkania pre výmenu závisí od stavu zásob ložísk. Mám takú skúsenosť, že keď založím hriadeľ do oboch ložísk naraz (tak ako je zamontovaný hriadeľ v prevádzke) tak sa poškodenie ložísk prejaví omnoho neskôr a to už helina tancuje od vibrácií.

 

Podobný postup používam aj pre skúšanie ostatných ložísk.

 

Pribrusovaním dosadacích plôch zmenším vôľu na minimum.

 

Hlavný hriadeľ - main shaft

 

Rôzne typy hláv a rôzne typy rámov používajú rôzne hlavné hriadele.

Rozdiel je predovšetkým v celkovej dĺžke.  V niektorých prípadoch sa líšia v polohe miesta pre prítlačný krúžok, niektoré tam zábrus nemajú. Pre DFC Tarot majú zase hornú dieru väčšiu.

Dĺžka hlavného hriadeľa ovplyvňuje dĺžky tiahel od serv k doske cykliky. Zároveň však ovplyvňuje vzdialenosť listov od ťažiska vrtuľníka. Z dlhšieho hriadeľa sa dá vyrobiť kratší, v každom prípade je pohodlnejšie kupovať vždy rovnaký.

 

Kontrola hlavného hriadeľa

Aj relatívne jemné škrtnutie rotorových listov o zem aj bez ich poškodenia takmer vždy znamená ohnutie hlavného hriadeľa.

Používam dva spôsoby kontroly:

 - priložím hriadeľ k oceľovému pravítku alebo k posuvnému meradlu. Pritláčam ho v jednej tretine a otáčam ním na hrane. Proti svetlu kontrolujem medzeru na voľnom konci

 - pustiť hriadeľ gúľať sa po tabuľke skla, rovný hriadeľ vylúdi kontinuálny zvuk bez zmien, krivý pravidelne mení rýchlosť a zvuk

 

Rotorové listy - main blades

 

Reč bude o listoch hlavného rotora.

Dlhšie, kratšie, širšie, užšie, drevené, laminátové, uhlíkové, tvrdšie, mäkšie, letecky ostrejšie, tupšie, rôznofarebné,  lacnejšie a drahšie. A to všetko len pre heli 450.

 

Akékoľvek si zaobstaráte, takmer všetky si vyžadujú vyváženie.

Kupujem vždy naraz niekoľko párov listov rovnakej značky. Mám potom listy, ktoré možno kombinovať pri poškodení jedného kusu. Z úplne najlacnejších som presedlal na triedu 5-8 € za pár.

Mal som mnoho lacných listov, často to boli hrubo prelakované nepodarky. Dal som dolu farbu a niektoré boli laminátové, niektoré uhlíkové.

 

 

 

Späť k vyvažovaniu. Odporúčam jednoduchú ostrú hranu.  Potrebujete aj malú váhu s presnosťou aspoň na 0,1 g.

Najprv listy odvážim, a vyberiem páry s minimálnymi rozdielmi v hmotnosti.

 

Konštrukcia vyvažovačky:

- žiletka je nalepená na dieliku z Lega

- pozdĺžne hrany umožňujú ustaviť list kolmo na žiletku (list sa nesmie dotýkať vodiacej steny)

- na krajoch sú vodorovne nalepené pásky s nie hladkým povrchom, zabezpečia, že list sa nakloní len trochu a nesklzne zo žiletky

- a nakoniec kryt, aby som sa neporezal, keď to vyhrabávam z kopy

 

Ako na to:

Položte postupne oba listy páru na hranu a nájdite ťažisko v pozdĺžnom smere, vyznačte ho krátkou čiarkou na liste.

Máte dva listy s čiarkami v pozdĺžnom ťažisku. Vieme ich hmotnosť. Cieľom je dosiahnuť taký stav, aby boli oba listy rovnako ťažké a aby mali ťažisko rovnako ďaleko od upínacieho otvoru. Sú dva spôsoby, ako to dosiahnuť.

 

Prvý: Nalepiť pásku na niektorý z listov tak, aby sa ťažisko posunulo do rovnakej vzdialenosti ako na druhom liste. Odvážiť listy a na ľahší list nalepiť potrebnú hmotnosť do ťažiska.

Druhý: Metóda 2v1. Zistite rozdiel hmotnosti listov. Potrebný kus pásky nalepte na ľahší list tak, aby sa zrovnali ťažiská. Je to pracnejší postup, nie vždy sa dá použiť.

 

Na dovažovanie a vyvažovanie používam hliníkovú pásku, má stabilné lepidlo, je tenká a dá sa po nalepení zahladiť.

 

 

FB a FBL listy

 

Vedú sa veľké debaty o FB/FBL listoch.

Troll píše na: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=57052&start=30 nasledovné

Skrátené: Polohou těžiště se skutečně dají významně ovlivnit vlastnosti listu. Težiště, si lze představit jako bod, ve kterém je soustředěna veškerá hmota listu. Když se list točí, těžiště opisuje kružnici. Čím dále je těžiště od hlavní hřídele, tím má list vyšší moment hybnosti, má vyšší setrvačnost.

No a co to dělá třeba při akrobacii . Těžiště blíže ke středu značí vyšší obratnost vrtulníku . Ale zase to bude méně stabilní. Těžiště dále od středu dělá přesný opak. Výkrut bude pomalý, zastavení bude trvat dlouho, ale zase vrtulník s takovými listy poletí jako po kolejích, bude stabilní a hodný. 
List má těžiště nejenom v podélném směru, ale i v příčném. List, který má těžiště více vpředu, bude stabilní, bude létat rovně, chovat se způsobně. Reakce na řízení budou pomalé. Čím více bude těžiště vzadu, tím bude list méně stabilní, tím rychleji a ochotněji bude měnit úhel náběhu a vrtulník bude méně stabilní, ale zato bude reagovat rychle a bude obratný. Aby to těžiště nebylo moc vzadu , o to se stará zátěž ( obvykle olověný pásek) co se do listů dává k náběžné hraně.Taky se dává ke konci listu, aby se těžiště posunulo dále od kořene. A ten předstih. To je pouhé vyjádření, jak moc má list těžiště vepředu. Když ho pověsíme za díru a náběžka je hodně vpředu, znamená to, že list má těžiště vzadu a proto má vrtulník předpoklady být obratnou mrchou.
Ti, kdož mají v úmyslu 3D kejkle, by měli sáhnout po lehčích listech s těžištěm blíže ke kořenu a s větším "předstihem".  Těžištěm dále od náběžky. No a ti ostatní co se chtějí kochat ladností letu , preferovat listy právě opačné.

 

Ak zavesíte list za upínaciu dieru, ukáže kde má priečne ťažisko. na obrázku je list s ťažiskom vzadu.

Mám listy 360 mm dlhé. Zdalo sa mi, že sú "ťažké" pre moju helikoptéru. Odrezal som koniec a vypadlo aj závažie. Helikoptéra ožila, bola krásne citlivá na riadenie a obratná. Teraz už vieme prečo. Ťažisko listu sa významne posunulo ku koreňu a dozadu.

Podľa materiálu sú rámy uhlíkové, laminátové, plastové a kovové. Treba ešte pridať falošne uhlíkové.

Uhlíkový, laminátový a plastový rám vydrží veľa... Kovový rám sa ľahko opravuje.

Mal som aj Griffin (Rapier), jeho rám bol plast plnený "niečím", neopraviteľný.

Teraz používam už len kovové rámy V2. Výhodou je aj jeho cena a to, že sa používa podvozok z dvoch dielov. Mením len ten, ktorý je poškodený.

Rámy sa líšia aj princípom konštrukcie. Buď sú to bočnice rovnaké a zameniteľné, alebo dve symetrické polovice, ktoré sa nedajú zameniť a ani kúpiť osobitne. "Polovičné" rámy majú Rapier=Griffin a Blade a isto aj niektoré iné (kto vie?).

Rozdiely v tvaroch rámov rôznych značiek zvyčajne neumožňujú bez úprav zámenu dielov, hlavne domčeka ložísk hlavného hriadeľa, úchytu motora, domčeka pohonu zadného rotora.

 

Ťažká otázka - ktorý je lepší, kvalitnejší 

 

Často to zaznieva na fórach, debatách. Môj názor bude jasný z nasledujúcich riadkov.

Hráme sa. Sú to hračky. Ak by mali byť drobné diely naozaj kvalitné = presné, bolo by modelárov omnoho menej. Všetky súčiastky sa vyrábajú v krajine vynálezcu pušného prachu. Dostupnou metódou "zvýšenia" kvality je výber komponentov a zostáv. Diely sa počas prevádzky dostanú skôr či neskôr do nepoužiteľného stavu. A potom je už len na majiteľovi, kto zarobí. Mal som hlavu Align, ničím nepredčila tie ostatné.

V čom sa skrýva rozdiel v kvalite medzi vrtuľníkmi? V ráme?, lyžinách, kabíne, chvostovej trubke...? Prevodové ozubené kolesá, hlavné hriadele, priečne hriadele, remene, samotné hriadele chvostového rotora používajú všetci rovnaké. Tak kde môže byť rozdiel?!

Motor - kvalitnejší má vyššiu účinnosť a nižšie vibrácie. Ložiská - tu je veľký priestor pre nákup lepších ložísk, alebo ich meňte častejšie. Uloženie a prepákovanie serv - áno, napr. Blade používa dvojité prepákovanie. Uloženie hlavného hriadeľa - Griffin má 3x uložený hlavný hriadeľ, je to výhoda? Skôr nie, lebo sú uložené v plastových puzdrách rámu. Ostali nám rotujúce zostavy - hlava hlavného hriadeľa, zostava zadného rotora. Tu je možnosť zvoliť si niečo iné ako HK, možno Tarot(?).

 

 

Utiahnutie listov - doťahovať skrutku dovtedy, pokiaľ pri otočení vrtuľníka o 90° neostanú listy vodorovne.

Edit 01/19: Našiel som video, kde ujo s Goblinom v ruke hovorí: dotiahnuť ani veľa ani málo, tak, aby sa pri roztáčaní rotora helikoptéra nerozkmitala. ( https://www.youtube.com/watch?v=L-xMPvRrh6c )

 

A bonus zo skúseností:

pkotatko na RCMania píše:

"helina se klepe přes křidélka - nízke otáčky, tvrdé gumy v hlavě, vysoký zisk gyra, moc utažené listy, špatná stopa listu. Případně kombinace těchto věcí.

helina se klepe přes výškovku - nejaký problém na rotoru. Někde tuhne nejaká páka nebo jsou v háji axiály v unášečích listu."

 

 

Ak je medzi voľným gripom a upínacím koncom listu "väčšia" vôľa, používam tenké plastové podložky. Vystrihujem ich z plastového hárku, ktorý sa používa na čelnú stranu hrebeňovej väzby. Ak nepoužijete podložku ale nasilu pritiahnete skrutku, zdeformuje sa grip a zarýva sa do listu len na konci.

Základná geometria hlavy

 

Základný princíp nastavenia pre 3D akrobaciu je na obrázku. Dĺžky tiahel majú byť také, aby doska cykliky bola v strede zdvihu (x). V tejto polohe sú páky serv kolmo na servo a listy majú nulový uhol nábehu.

Aj keď sa nechystáte na 3D akrobaciu, presnejšie na let na chrbte (v inverte), dolná hranica uhlu nábehu listov by mala byť cca -2°, inak sa vám môže stať, že vo vetre nepristanete normálne, ale len výrazným znížením otáčok, čo môže znamenať nestabilitu a vyústiť do havárie.

 

Vidíte teda, že po zmene dĺžky hlavného hriadeľa, alebo po zmene hlavy, prípadne po poškodení tiahla si kúpite/vyrobíte nové tiahlo podľa požiadavky geometrie.

 

Poznámky:

Dbajte na to, aby kovové tiahlo bolo aspoň 3,5-4 mm v plastovom oku pevne zaskrutkované.

Plastové oká majú priemer pre závit okolo 1,4 mm. ale sú aj väčšie pre tyčku 1,6mm a aj 2 mm.

Oceľové tiahlo robím z kaleného drôtu pre ovládanie kormidiel lietadiel. Používam drôt 1,5 mm, režem do neho závit 1,6mm.

 

Heli 450 - rozpočet

 

V súbore je zoznam dielov, s ktorými lietam a ich ceny. (12/2018).

Vrtuľníky - Koptéry

Naše modely

Zalietavanie

Odporúčam vymeniť dva samostatné ložiskové domce za jeden spojený.

Naľavo je diel pre rám "V2", vpravo pre "klasický" rám. 

Kapitola

 

 |< <  > >|

Pomôcky pre nastavovanie

 

Aj ja som skúšal digitálny uhlomer. Všetci písali, ale je to presné, vynikajúce. Ja som výhody nenašiel.

Ak chcete tak veľmi presne nastavovať uhly listov pomocou digitálneho uhlomeru s magnetom, musíte:

 - mať niečo magnetické na liste, alebo držiak na list na uhlomere

 - je nutné ustaviť vrtuľník, skalibrovať uhlomer v jednej rovine, napr. pozdĺžnej. Teraz je možné nastaviť sklon listov len v polohe pre výškovku, teda v polohe kolmo na pozdĺžnu os.

 - skalibrovať uhlomer v priečnej rovine a merať v polohe listov v smere pozdĺžnej osi

Ak ustavíte vrtuľník tak, že plôška je vodorovne, môžete merať vo všetkých polohách rotácie a kontrolovať, či naozaj všetko pasuje.

Pozn.1: To, že uhlomer ukazuje na dve desatinné miesta neznamená, že aj meria na stotiny.

Pozn.2: O "presnosti" v našich rozmeroch naozaj ťažko hovoriť

Pozn.3: Pri zálete aj tak budete meniť nábeh jedného listu, lebo neverím, že budú mať jednu stopu pri visení.

 

A teraz po mojom. Čo potrebujeme - dva jednoduché lacné mechanické uhlomery na nastavovanie sklonu listov, jeden prípravok na upevnenie pomocnej tyčky na hlavu helikoptéry.

Používam dva krátke listy. Naložím listy tak, že jeden je obrátene, t.j. oba majú nábežnú hranu na jednej strane. Pomocou šablóny zrovnám listy, aby boli rovnobežné, a dotiahnem ich. Namontujem držiak s tyčkou kolmo na gripy. Do rovnakých vzdialeností nasadím meradlá - uhlomery. Referenčná rovina je daná tyčkou.

Túto zostavu môžem zobrať voľne do ruky, otáčať rotorom a ľubovoľne kontrolovať nábeh listov v každej polohe.

Nespomenul som nohatý prípravok svetlomodrej farby. Je to kúsok na nastavenie dosky cykliky kolmo na hlavný hriadeľ.

Pred použitím je potrebné demontovať hlavu. Vyskúšal som aj prstenec s magnetom, ktorý sa prikladá bez demontáže hlavy, ale nefunguje to dobre.

 

Nastavenie nábehu listov

 

Začína sa odmontovaním hlavy a odpojením motora. Doska cykliky ostane na hriadeli. Na vysielačke navoľte režim autorotation a všetky trimy a subtrimy pre servá nastavte na 0. Presňte páku plynu do stredu dráhy. V tejto polohe budú mať listy nulový nábeh.

Pôjdeme k vrtuľníku. Páky serv preložte do polohy čo najviac kolmo na dráhu tiahla. V našich podmienkach je to obvykle čo najviac kolmo na servo/pozdĺžne so servom.

Na vysielačke nastavte subtrimom pozíciu pák serv na kolmo/pozdĺžne. Úloha je primitívna, nie však úplne jednoduchá.

 

Doladenie vo vise

 

Po novom nastavení je nutné skontrolovať, prípadne upraviť nábeh listov tak, aby listy krúžili v jednej stope.

Zdvihnite vrtuľník do visu vo výške očí. Zle sa to píše, ale inak sa nedá. Samozrejme, položte ho aspoň 5-6 metrov od seba. Pri visení vidno, či listy krúžia v jednej stope. Ak nie, pozorujete, že vidno dva listy nad sebou a je potrebné nastaviť ich.

Ako na to?! Robí sa to poslednými tiahlami najbližšie ku gripom listov. Najprv si však musíte označiť listy farebnými páskami. Ak ste ochotní maľovať fixami po listoch, stačí po jednom. Potom sa dá vo vise určiť, ktorý list je vyššie. Tiahlo na tom liste trochu skráťte, alebo na druhom predĺžte. A znovu, a znovu .... hotovo.

 

Vyrovnanie dosky cykliky

Na hlavný hriadeľ nasuňte prípravok na kontrolu. Je to ten nohatý kus.

Tiahla od serv nastavte dĺžkou tak, aby sa prípravok rovnako dotýkal konštrukcie dosky cykliky. Tým bude ustavená kolmo na hriadeľ. 

Naložte hlavu na hriadeľ, ideme na to! 

 

 

Nasaďte na listy prípravky, prípravok, mierky, mierku a pod. na meranie sklonu. Ak treba, musíte zariadenie skalibrovať.

Pripomínam: vysielačka zapnutá, vrtuľník tiež. Režim autorotation. Motor odpojený. Páka plynu v strede dráhy.

 

Stred

Nastavíme stredovú polohu, listy s nulovým nábehom pri páke plynu v strede. Ako? Nastavením dĺžky tiahel medzi doskou cykliky a prvou mechanikou hlavy. Platí to pre pádlové hlavy, pre hlavy FBL aj DFC. Takže skracujte, predlžujte tak, aby listy mali nulový nábeh, páka plynu stále v strede. Listy musia mať nulový nábeh v ľubovoľnej polohe po obvode rotácie.

 

Kolektív

Nasledovné platí pre pádlové hlavy.

Budeme ladiť krivky na vysielačke. Uhlomery sú stále v pohotovostnej polohe, vysielačka zapnutá, režim autorotation. Nastavte na mechanických uhlomeroch povedzme 6°. Dajte páku plynu do hornej krajnej polohy. Zistite uhol a zmenou krivky pre pitch vo vysielačke v koncovom bode nastavte požadovaný uhol. Podobne urobte kontrolu aj v dolnej polohe páky plynu.

Pre FBL jednotky sa toto nastavenie robí elektronicky, postupom podľa návodu pre jednotku.

 

Krídelká, Výškovka (Roll / Elev)

Podobne ako pre kolektív budeme pomocou merania sklonu nastavovať maximálny uhol nábehu listov pre roll a elev (náklon po strane, náklon dopredu/dozadu). Platí pre pádlové hlavy, FBL jednotky sa nastavujú elektronicky.

Na vysielačke (páka plynu v strede, režim autorotation) navoľte nastavenie ovládania krídelok (roll). Koncovú polohu nastavte=obmedzte percentami výchylky serv tak, aby ste dosiahli požadovaný uhol 8-11°, väčší uhol pre frajerov. Pozor! Merať uhol musíte v polohe listov rotora v smere pozdĺžnej osi.

Teraz podobne pre výškovku (elev), merať v polohe listov priečne na pozdĺžnu os stroja.

 

Na výber máte rôzne prípravky. Prvé dva vyžadujú demontáž hlavy z hriadeľa. Posledný je s posuvným magnetom v strede. Medzi páky DFC hlavy sa na doraz nezmestí. Dotýka sa stredového kruhu na doske, vidno tam zle...  Nebrať!

Hlava Tarot je v detailoch odslišná od zostavy Align. Rozdiel je v umiestnení axiálneho ložiska.

Niektoré zostavy iných výrobcov používajú na zúženom konci radiálne ložisko.

 

Zostava Align a priečny hriadeľ

 

Zostava Tarot a priečny hriadeľ

 

Ako vybrať správne listy pre môj vrtuľník  pkotatko, rcmania: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=70205&view=next

 

Tato otazka se pomerne casto opakuje. Byt se zda jednoducha, odpoved na ni zdaleka tak jednoducha neni. Promita se do toho hodne parametru jako vaha heliny, otacky rotoru, letovy styl, pilotni umeni a nemalou merou je to i o pocitech z rizeni. Kazdemu vyhovuje neco jineho. Budes mit dve naprosto stejne a stejne nastavene heli a kazdemu majiteli budou vyhovovat odlisne listy.
U listu hraje roli snad naprosto vsechno. Delka, vaha, sirka, posazeni podelneho a pricneho teziste, profil, koncovy oblouk, material ze ktereho je vyroben, tvrdost v ohybu a krutu. Taky mam zkusenost, ze ne kazdy vyrobce je schopen vyrobit stejne se chovajici list v ruznych velikostech. Ato plati i u tech nejdrazsich listu.Pokud je list uzsi nez unasec, neni zadny problem pridat z obou stran velkoplosnou podlozku z plastu nebo duralu. Nekteri vyrobci tyto podloky rovnou do baleni pridavaji. Neni se ceho bat.

Koupit levny nebo drahy list ? List zasadnim zpusobem ovlivni chovani cele heli.
1)Pro prvni krucky, poskakovani nad zemi a vis staci klidne drevene nebo levne cinske listy. Pilot stejne nema sanci neco poznat a riziko jejich zniceni je velike. Tady bych se zameril v postate na jedno a to je serizeni stopy. Nektere levne listy bohuzel maji kazdy jinou tvrdost a stopa, i kdyz je serizena v nule spravne, tak se ve visu rozjede. Pak heli vibruje a nechce se ji presne poslouchat povely pilota. Na to pozor. Takze pokud se stopa nerozjizdi, vic vlastnosti v tomto okamziku me nezajima.
2)Pro letani osmicek, polohovek a prvni "velke" akrobacie. Tady doporucim list laminatovy, mekci ale uz kvalitni. Laminat je ohebnejsi a takovy list vede dobre stopu. Pritom je tupejsi na rizeni cykliky i kolektivu, takze odpusti hodne chyb pilota. Letani s takovym liste je hodne prijemne a ladne. Typickym zastupcem takovych listu jsou bile laminatove listy od MS Composit . Vrele doporucuji pokrocilejsim zacatecnikum.
3)Pro 3D akrobacii. Hmm, tak tady uz je tezko radit. Clovek uz vetsinou ma nejake navyky, potreby a predstavy co od listu ocekava. Aby taky ne, po tech stovkach odletanych hodin . Mam zkusenost s listy Radix. Nazval bych je takovym etalonem letovych vlastnosti ve vsech velikostech. Krasne drzi stopu, jsou prijemne na litani. Na ladnou akro i na hozenou motyku. Jedine co me na nich vadi, je trosku nelinearni odezva na kolektiv. Okolo nuly se dlouho nic nedeje a pak list najednou zprudka zabere. Ale zase treba pro nacvik prvku, ktere se provadi s nulovym nabehem je to lepsi. List odpusti ne uplne presne packovani okolo stredu drahy kniplu. Mam uz takovy zvyk, ze u nove heliny nasadim Radixy, heli si na nich odladim, dostanu ji do ruky a pak teprve jdu, porovnavam a hledam list co by mi vyhovoval lepe. Dost dobre jsou treba listy Edge. Jsou rychlejsi na cyklice nez Radixy a velmi linearni na kolektivu. Listy KOK Extreme, vyborne listy na tvdrou 3D, ale na ladnou akro nevedou stopu. KOK Aerodynamic jsem bohuzel nemel moznost vyzkouset. MSC Champion, to jsou listy ktere deli lidi do dvou skupin. Na ty co je miluji a na ty co jim nemuzou prijit na jmeno. Nic mezi tim. Listy jsou hodne tvrde, reaguji rychle. Staci jim mensi uhly na cyklice i kolektivu. Musi se s nimi clovek naucit letat. Jinak budou zrat pomerne vic energie nez treba Radix. Ja to neumim. Listy Align, to jsou listy ktere mam docela oblibene ve velikosti 325mm. Hlavne D a F . Ty Fka jsou velmi ostre na cyklice. Listy V Blades jsem zkousel. Vlastnostmi velmi podobne jako Edge ale vyrazne vetsi spotreba energie. Dal se chystam vyzkouset Spin Blades, Torsion Solid a hlavne jsem moc natesenej na nove listy Mavrikk G5WC. Jsou sirsi nez standartni listy a jdou o nich velmi zajimave informace.

 

 

pkotatko, rcmania: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=70205&view=next o tlmiacich gumách

Tvrdost gumy se meri v Shore jednotkach, cim vyssi cislo, tim je guma tvrdsi.
Tvrdost hlavy je odvisla od stylu letani a otacek. Tvrdsi lepe povede na vyssich otackach, rizeni bude presnejsi. Na malych otackach se ti ale muze cela heli rozklepat. Mekka hlava je dobra na maketovy let nebo velkou tahlou akro a nizke otacky. Nektere hlavy maji dokonce tvrdost stelovaci a nektere se nastavuji vymenou prave ruzne tvrdych tlumicich elementu.
Co se delky listu tyce, obecne plati, ze na 3D je lepsi kratsi list a vic otacek. Heli je pak obratnejsi a vyssi otacky eliminuji vetsi plosne zatizeni mensiho rotoroveho disku.
Takze pokud se ptas na setup pro hard 3D tak : Tvrda hlava, kratsi listy ( 520 ) s tezistem blize k ose otaceni a tvrde, vyssi otacky. Pamatuj ale, ze pokud se to prezene, heli pak nebude prijemna na bezne litani. Vzdy je to o kompromisu.