Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

Sunday, 21 January 1900 00:00

O nás

Materský klub

RC MODELY

3D modelovanie

ujovko - RC PORTAL

Extra 800 EPP                

Pred vyrezaním Extry som najprv pripravil 3D model.

Umožnilo mi to hlavne určiť hmotnosť prázdneho draku.

 

Rozpätie   800 mm

EPP 8 mm, 20 g/dm3

XX 650 D

Pripravujem model akrobatického pomaloletu s rozpätím 650 mm

 

DEPRON 4 mm, 30 g/dm3; 1,19 g/dm2

Návrh má objem 1,75 dm3 a čistú plochu výrezov 0,42 m2.

Z toho vychádza hmotnosť draku cca 60 g.

Celková hmotnosť do 200 g.

 

December 2012:

model je hotový, pripravený na zálet

Delta

 

 

Polystyrén... rozpätie cca 1200mm

 

SU-37

 

Doskový polystyrén alebo depron...

Rozpätie cca 650 mm

 

3D modelovanie

3D MODEL

3D modelovanie

Naše modely

Zalietavanie

Servá, Motory,

Telemetria Hitec...

Výber modelu

Výber zariadení

O nás

Materský klub

3D modelovanie

Vznášadlo / Hovercraft

 

Ľahčené plastové dosky, polystyrén, manžeta z prikrývacej plachty.