Od mája 2019 som hrdým majiteľom 3D tlačiarne Ender3 Pro.

 

Na začiatok sa chcem podeliť o nápady ohľadom úvodnej montáže a nastavenia mechaniky tlačiarne.

 

Po necelých dvoch týždňoch prevádzky som časť rámu rozobral, upravil a nastavil tak, aby sa nič nevzpieralo, a nekrivilo.

Budeme upravovať a nastavovať horizontálny nosník extrudera a príslušenstvo.

 

 

Použité náradie a pomôcky:
 - vrtáky 3,2mm, 4,5-4,8 mm, 9 mm
 - závitníky M4
 - posuvné meradlo
 - nožnice, kancelársky papier

 - skrutky M4 x 18 2 ks

Zmontujte ľavý vozík a vodorovný nosník X20 tak, aby boli zarovnané, primerane pritiahnite skrutky.

 

Vedľa pôvodných dier cca 6-7 mm navŕtajte diery s priemerom 3,2 mm pre závit M4 cez nosník aj cez platňu ľavého vozíka.

Rozoberte nosník a vozík. Do nových dier v stene vozíka narežte závity M4.

 

Nové diery v nosníku X20 prevŕtajte na priemer 4,5-4,8mm.

 

Ramená nosníka X20 prevŕtajte na priemer 9mm pre hlavy skrutiek.

Poskladajte zostavu ľavého vozíka a nosníka na skúšku, po overení to rozoberte.

 

Skontrolujte kolmosť konštrukcie vozíka.

Pri prípadnej korekcii buďte opatrný, je to nejaká ľahká zliatina, ktorá nemusí vydržať zbytočný ohyb .

Otáčaním excentra nastavte každý vozík tak, aby medzi kolieskami nebola vôľa ale aby sa pohybovali bez zjavného odporu.

 

Podobne to platí pre vozík extrudera a vozík hotbedu.

Odmerajte vzdialenosť závitovej tyče od zvislého stĺpa.

 

Skontrolujte vzdialenosť na hornom konci tyče.

 

Aby boli vzdialenosti rovnaké, podkladajte prúžky papiera pod držiak motora.

Papier podkladajte tak, aby ležal na skrutkách zhora. Potrebujeme motor zošikmiť, nie ho oddialiť od stĺpa

Založte oba vozíky na stĺpy.

Do ľavého vozíka namontujte zľahka horizontálny nosník.

 

Pravdepodobne nebude nosník zarovnaný s druhým vozíkom.

Uvoľnite skrutky stĺpov a vyrovnajte celú zostavu, dotiahnite skrutky stĺpov.

Skontrolujte kolmosť stĺpov na dolné nosníky.

 

Namontujte skrutky pravého vozíka, zľahka dotiahnite.

 

Merajte zvislú vzdialenosť horizontálneho nosníka na oboch vozíkoch proti dolnému rámu.

 

Nové skrutky na ľavom vozíku spredu a pôvodné skrutky na pravom vozíku zozadu umožňujú nastaviť horizontálny nosník rovnobežne so sodným rámom tlačiarne.

 

 

 

Konštrukcia tlačiarní Creality majú isté nepresnosti a nedokonalosti.

Zmenšením vôlí sa vyhneme krúteniu, napätiu v konštrukcii a pod. čo zníži odpory a zlepší presnosť pohybu.

 

 

BONUS

 

na zníženie odporov pri odtáčaní cievky s filamentom odporúčam vytlačiť vložku do cievky.

 

Vonkajší priemer 53 mm, výška 80 mm

 

 

 

CoilInsert-v0.stl

ujoVKO

 

 

diameter 3,2 mm
M4
M4
diameter 4,5-4,8 mm
diameter 9 mm
for checking only
checking